Kongressvalg – en markedstrigger?

Vi har tidligere omtalt oktober som et sesongmessig gunstig tidspunkt å posisjonere seg i aksjemarkedet, og med inneværende års turbulens kan det være desto gunstigere å bli sittende på sine eksponeringer eller øke disse. Etter en reprising som gjør at amerikanske aksjer er tilbake på Pris/Inntjenings nivået fra 2014-2015, og europeiske aksjer nede på nivå med 2013, kan sesongmessig medvind fra det amerikanske mellomvalget også bidra til gunstig markedsutvikling i månedene som kommer. Les videre

Publisert i Kommentar | Legg igjen en kommentar

Høy VIX betyr muligheter

Oktober har vært en urolig måned på verdens børser. Den såkalte «frykt-indeksen» VIX, som har ligget i området 12 til 15 poeng over lengre tid, steg til 28 poeng i løpet av noen nervøse handelsdager. Indeksen er knyttet opp til opsjoner på den brede S&P 500 indeksen i USA.

Indeksen måler hvor dyre opsjonene er ved å måle hvor store kurssvingninger som er innbakt i opsjonsprisen. På den måten får man frem en indeks som viser hvor mye markedet er villig til å betale for å forsikre sin aksjeportefølje mot markedssvingningene. På samme måte som for ordinære forsikringer, stiger prisen i takt med risiko og etterspørsel. På den måten kan man si at økte nivåer på VIX-indeksen reflekterer investorers ønske om å sikre seg, og således gir et uttrykk for investorers frykt.

Et indeksnivå på 25 er på ingen måte ekstremt høyt. Under finanskrisen bikket indeksen 90-tallet, og under andre markedskorreksjoner har indeksen steget til 30-45 poeng. Oktoberfrykten i inneværende år har derfor ikke vært særlig merkbar i et historisk perspektiv.

Høye nivåer på VIX-indeksen har historisk vært gunstige tidspunkter å posisjonere seg i markedet, indeksen reflektere derfor mer muligheter enn frykt for de investorer som har nok is i magen til å gå inn i markedet på røde dager.

VIX

Publisert i Kommentar | Legg igjen en kommentar

A big deal looking good with Mexico…

– NAFTA-avtalen er under kryssild

I slutten av august ble USA og Mexico enige om å inngå en ny handelsavtale som skal erstatte den nåværende NAFTA-avtalen. Det gjenstår å se om Canada slutter seg til de nye betingelsene, og om Trump ønsker å ha de med. Les videre

Publisert i Månedskommentar | Legg igjen en kommentar

Nok et kvartal med sterk resultatvekst …

Spenningen er alltid like stor ved inngangen til hver resultatsesong. Dette kvartalet har vært særdeles spennende med politisk uro som bakteppe samtidig som enkelte analytikere har snakket om at første kvartal i USA var «peak earnings» – de tok feil.

Les videre

Publisert i Månedskommentar | Legg igjen en kommentar

Teknologiselskapene leverer!

– Resultattallene for første kvartal viser solid vekst

Så langt i resultatsesongen for første kvartal 2018 har 420 av selskapene som inngår i den amerikanske S&P 500 indeksen levert sine regnskapstall. Tallene viser at selskapene jevnt over har lagt bak seg et sterkt kvartal hvor inntjeningsveksten ligger an til å bli den sterkeste på mer enn syv år.
Les videre

Publisert i Månedskommentar | Legg igjen en kommentar

Tolltariffpoker

– USA og Kina spiller høyt med tolltariffer

Gjennom hele sin valgkamp lovet Donald Trump utstrakt bruk av proteksjonisme for å gjøre «America great again». Presidentstolen hadde knapt rukket å bli varm før han i løpet av sin første uke som president trakk USA ut av forhandlingene om en frihandelsavtale mellom USA og Stillehavsregionen (TTP). Det er derfor ikke overraskende at en videreføring av hans valgløfter gjennom ytterligere proteksjonistiske tiltak ville komme. Hans mantra har hele tiden vært å sette USA først, og forbedre landets posisjon i den globale handelen gjennom reforhandling av handelsavtaler. Terningen er kastet. Les videre

Publisert i Kommentar, Månedskommentar | Merket med , | Legg igjen en kommentar

Kina viser oppkjøpsmuskler

EU er bekymret for kinesernes dype lommebøker

I 2011 fikk nordmenn øyene opp for kinesiske oppkjøpskrefter da Orkla solgte Elkem til China National Bluestar Group. Det kinesiske selskapet var verdens største silisiumkonsern med den kinesiske staten som største eier. Salg av arvesølvet etter Sam Eyde rystet mange, blant annet LO som fryktet at dette var starten på et massivt tap av industriarbeidsplasser og utflagging av sentrale norske bedrifter. Les videre

Publisert i Månedskommentar | Merket med | Legg igjen en kommentar

Det økonomiske mirakelet på den iberiske halvøy

Spansk BNP vekst på 3,1 prosent i 2017

Estimater fra de spanske finansmyndighetene viser at økonomien vokste med 3,1 prosent i 2017. Den sterke økonomiske veksten var med på å skape mer enn 600.000 nye arbeidsplasser gjennom året, og tilliten blant forbrukere og bedrifter ligger på et rekordhøyt nivå.

Les videre

Publisert i Månedskommentar | Merket med | Legg igjen en kommentar

USA – skattereform kickstarter 2018

Vekst i verdens største økonomi gir positive ringvirkninger globalt

Ifølge de fleste økonomiske indikatorer viser den økonomiske veksten i amerikansk økonomi stabilitet og sunnhet. Produksjonsvekst, arbeidsledighet og inflasjon er alle på moderate nivåer, og gir signaler om at myndighetene har benyttet korrekt tilmålte stimulansetiltak for å få økonomien i gang etter finanskrisen.
Les videre

Publisert i Månedskommentar | Merket med | Legg igjen en kommentar

Synkronisert vekst i Europa

Konjunkturvekst og optimisme preger markedene

Den økonomiske aktiviteten i Europa har akselerert, og Europakommisjonen har økt sine vekstanslag for 2017 og 2018. Med 2,3 prosent vekst i inneværende år vil EU ha sin sterkeste økonomiske vekst på ti år. Det er nå også første gang på ti år at samtlige medlemsland vil ha en positiv økonomisk vekst i et kalenderår. Les videre

Publisert i Månedskommentar | Merket med , | Legg igjen en kommentar