Om Svein Gogstad

Svein Alexander Gogstad er administrerende direktør og ansvarlig forvalter hos Norse Forvaltning AS.

Gogstad arbeider med forvaltning av verdipapirfond med geografisk nedslagsfelt i USA og Europa.

Gogstad har arbeidet med analyse og forvaltning i aksje- og derivatmarkedet siden 1986, og var med på å etablere Tekan Børs og aksjeanalyse i 1986. Han har deretter blant annet jobbet hos IBP Fondkommision, Finansbanken/Storebrand Bank og Norgesinvestor Securities ASA. Han har studert Jus på Oslo Universitet, og økonomi på BI, samt eiendomsanalyse på Kungliga Tekniska Högskolan (Senter for eiendomsanalyse).