Om Norse Forvaltning AS

Norse Forvaltning AS er et forvaltningsselskap i Norse Gruppen. Svein Gogstad er administrerende direktør og ansvarlig forvalter i foretaket.

Norse Forvaltning er forvalter av verdipapirfondene TrendEn og Trend Europa.

Link: Norse Forvaltning AS